gezondheid

Mentale gezondheid maakt gezond leven mogelijk

Een goed gevoel dat lang duurt

Personen met een beperking zijn vaak minder gezond dan gemiddeld. De levensstijl is vaak de oorzaak. Daarom startte de Universiteit Gent, in het kader van het steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in 2012 het project StEIGERs (Sociale EconomIe en GEzondheidspRomotie). Op de werkvloer van de maatwerkbedrijven wordt een gezondere manier van leven gepromoot.

Het project focust op de thema’s die prioritair zijn voor de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid: gezonde voeding, meer beweging, beperkt of geen gebruik van tabak en alcohol en een betere mentale gezondheid. Na de eerste screenings bleek dat het laatste thema prioritair aangepakt moest worden. Uit interviews bleek dat de werknemers van maatwerkbedrijven baat zouden hebben bij een verhoging van hun mentale veerkracht. Een goede mentale gezondheid zagen de werknemers als de voorwaarde om te werken aan andergezond gedrag, bijvoorbeeld gezonde voeding en beweging, én om de goede voornemens ook vol te houden.

Stoel met vier poten

Er werden praatsessies in groep gehouden, aan de hand van de methodiek van de goed-gevoel-stoel, die ontwikkeld werd door VIGeZ, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, in samenwerking met CEDES. Deze symbolische stoel steunt op vier poten: hulp en steun zoeken, jezelf beschermen, goed zijn voor jezelf, jezelf graag zien. Een stoel met vier sterke poten staat stevig. Dat geldt ook voor mensen die deze vier reacties stevig in hun dagelijks leven verankeren. In de groepssessies leerden de werknemers meer controle krijgen over hun eigen geestelijke gezondheid en werkten ze aan het ontwikkelen, versterken en behouden van een goed gevoel. In twee halve dagen voerden de deelnemers een opdracht uit om na te gaan hoe groot hun draagkracht en draaglast is. Aan de hand daarvan werd er een individueel actieplan opgesteld. Dit actieplan past in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) van de doelgroepwerknemer. Tien groepen namen deel. Uit de eerste evaluaties bleek dat de meerderheid van de deelnemers een beter zicht hebben gekregen op hun draagkracht en  -last, dat ze zich begrepen voelden en goed voelden in de groep. Hopelijk zal uit de verdere evaluatie later dit jaar blijken dat de interventie ervoor zorgde dat de werknemers meer mentale veerkracht ontwikkelden.

>> www.vigez.be/projecten/goed-gevoel-stoel
>> www.steunpuntwvg.be