welzijn & zorg

dossier

Een pracht van een werkkracht

Individueel Maatwerk geeft mensen met een beperking een betere toegang tot de arbeidsmarkt

Pagina's