welzijn & zorg

dossier

Van koffie naar hulp

STEK-werkingen voor een sterker sociaal weefsel

Mensen hebben sociale rechten. Recht op een menswaardig inkomen, recht op wonen, toegang tot hulp- en dienstverlening.

Pagina's